Ra mắt Máy chủ thử nghiệm Beta

Thời gian thử nghiệm

  • Thời gian bắt đầu: 17h 12/04/2023
  • Thời gian kết thúc: đến khi có thông báo tại trang chủ

Tải patch máy chủ thử nghiệm bản Beta tại đây. Hoặc nếu chưa có client phiên bản mới, kỳ sĩ có thể tải client Beta đầy đủ tại đây (1.6G)

Lưu ý:

  • Quý kỳ sĩ đã có sẵn client thử nghiệm năm ngoái có thể tải patch và chép đè để vào game
  • Quý kỳ sĩ chưa có client có thể tải bản đầy đủ ở trên
  • Mỗi tài khoản sẽ nhận được 50.000 Thông bảo để trải nghiệm
  • Tạo nhân vật và đến NPC Thôi Quản Viên các thành thị để nhận thẻ trải nghiệm beta
  • Khi phát hiện được lỗi game hãy gửi thông tin đến đội ngũ BQT tại fanpage để nhận được phần thưởng